STABLO SA DINARE

Dobrodošli!

  Dobrodošli dragi prijatelji, draga rodbino i drage komšije! Dobrodošli znani i neznani! Dobrodošli i vi što ciljano otvarate stranice ovog sajta kao i vi što nasumice surfujete beskrajnim stranicama interneta, pa ste se sasvim slučajno zatekli ovdje!
  Otvorili ste stranice sajta na kojima ćete, nadam se, naći poneku zanimljivost za svakog od vas. Vjerujem da će nam se javiti mnogi Dinarci, širom svijeta nastanjeni i da će nam kroz vašu poštu svima biti drago da čujemo jedni za druge. Tu će biti i vaših fotografija i vaših priča koje budete željeli podijeliti sa ostalima. Za početak, ucrtano je i  jedno porodično stablo, ali uz vašu pomoć i uz vašu želju, crtaćemo i druga stabla. Tako ćete lakše prepoznati gdje su vaši korijeni i sa kojim se stablima i vaše stablo prepliće.
  Tu je i nekoliko priča. Nadam se da će ih biti još. I vaših i mojih.
  Sajt je amaterski rad. Nadam se vašoj pomoći da bude sadržajniji, pregledniji, zanimljiviji i da doprinese da se sjećanje na Dinaru ne ugasi, a pokidane  veze među njenim Dinarcima opet uspostave.
  Vaša pisma i priloge šaljite na adresu: stablosadinare@gmail.com